Veliye MektupMaviküreBranşlarResim GalerisiKayıtİletişimClick for English

BRANŞLAR

İngilizce

Çocukların çok kolay bir şekilde dil öğrenebilme yetenekleri çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Niçin çocuklar kolay bir şekilde dil öğrenme yeteneğine sahiptirler? Çocuklar için 0–5 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki Nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu dönemden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği sona ermektedir. Bir dilin öğrenilmesi esnasında hafızada en fazla ve kolay saklanan şeylerin ne olduğunu araştıran bilim adamlarına göre isimler, sayılar ve tabiî ki şiir ve şarkılar ilk sıraları almaktadır. Özellikle şarkılar neredeyse bir ömür boyu hafızada saklanabilmektedir. Erken yaşlarda dil öğrenimi diğer önemli problemleri de ortadan kaldırmakta faydalı olabilir. Mesela utangaçlığın ortadan kaldırılması, diyalog gücündeki zayıflığın giderilmesi gibi. Akademisyen L. Badalyan'a göre, başka işle meşgulken düşüncelerini sesli olarak dile getirmek ve aynı zamanda konuşulanlara cevap hazırlamak günümüz şartlarında ulaşılması zor bir şeydir.(3) Bunun gerçekleşmesi ise çocuklukta sağlanır. Daha önce de değindiğimiz gibi eğer çocuğun konuşma yeteneği küçük yaşta geliştirilmezse ileride geliştirilmesi mümkün olmaz. Çocuğun konuşma diline yatkınlığının geliştirilmesinde şiir, şarkı, masalların ezberletilmesi çok faydalı olmaktadır. Kelime öğretme, konulara göre  İngilizce şarkı, slogan, parmak oyunu vb… ,hikaye anlatma, flaş kartları, kukla yapımları ve kullanımları, çeşitli sanat etkinlikleri, bir temaya uygun proje çalışması ve sunum (portfolyo) program içinde yer almaktadır.

Jimnastik

Artistik jimnastik hareketleri, ısınma ve rahatlamaya yönelik çalışmalar, gösteriye hazırlık çalışmaları programda yer almaktadır.

Bilgisayar

Temel bilgisayar parçaları tanıtılır, bilgisayarın amacı anlatılır. Eğitim CD leri ile çalışmalar yapılır Bilgisayarın nasıl çalıştığını anlamak iyi bir başlangıçtır.

Bilgisayar parçalarının tanıtımı  (Monitör, mouse, klavye vs....). Uygun ekipmanları kullanarak çocuklara donanım parçalarını göstermek isimlerini ve görevlerini öğretmek. Bilgisayarın eğitim ve öğretimde yardımcı bir araç olarak kullanılması esasına dayanır. Çocuklara müfredata uygun programlarla birlikte, yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini eğitimli öğretmenlerin desteğinde sistematik bir şekilde geliştirecekleri programlar öğretilir. Bu eğitim öğretmenin rehberliğinde gerçekleşir. Öğretmen çocuğun basit bir level’da kalmasını engeller veya zor bir işlemi geçmesinde yardımcı olur. Çocuklar ders boyunca mikro kelimeler öğrenirler ve ders boyunca bu kelimeleri kullanırlar (cursor gibi). Böylece kafalarında bir teknik sözlük geliştirirler. Öğretmen şarkılar, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle bu teknik işlemleri kullanır ve çocukların bu teknoloji tecrübesine adapte olmalarını sağlar. Kullanılan yazılımlar çocukların akademik becerilerini (dil, matematik, bilim, sosyal bilimler vb.) kuvvetlendirmeye yönelik tarzda ve buna uygun ders planları yaparak verilir.

Çocuk Ne Fayda Sağlar ?

*Çocuk önemli düşünme yetenekleri geliştirir.

*Öğrendiklerini farklı tarzlarda uygular.

*Çocuklar birlikte küçük guruplar halinde çalışır. Bu da öğrenmede yeni boyutlar açar.

* Problem çözmeyi, yardımlaşmayı, teknolojiyi bir gurup olarak keşfederler.

*Öğretmen, öğrencilere yaşa uygun projeler üretir. Bu projeler çocuğu temel teknolojik becerileri uygulamada cesaretlendirir ve başarı hissiyle doldurur.

*Bu eğitim çocuğun öğrenme deneyimlerini evde de  geliştirmesini pekiştirmesi için önemlidir.

* Çocuklarımız yeterli ve dengeli beslenmeleri için gıda mühendisimiz gözetiminde hijyenik ortamlarda hazırlanan öğle yemeği, sabah ve ikindi kahvaltılarına katılır.

* Okullarımızda eğitim ortamları bireyin yaparak yaşayarak öğrenmelerini geliştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Müzik ve Orff Eğitimi

Ses açma çalışmaları, ritim çalışması, orff eğitimi, şarkı söyleme, şarkı dinleme, yaratıcı dans, müzikal oyun, koro çalışması vb…

Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Carl ORFF tarafından   geliştirilen bir metottur. Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.Taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar. Okuma ve yazmayı öğrenmeden önce çocuk konuşmayı öğrenir..

Orff Çalgıları
SCarl ORFF, tüm bunların yanında, çocuklara metodu uygularken, eğitimi daha eğlenceli hale getirmek amacıyla, kendi adını verdiği Orff enstrümanlarını kullanmıştır.

Bu enstrümanlar :

* Çelik Üçgen
* Ritim Çubukları
* Zil
* Timpani
* Gong
* Ksilofon
* Metalofon
* Bongo
* Marakas
* Kastanyet
* Tef
* Glockenspieller
* ve çeşitli büyüklükte davullar en çok bilinenleri arasındadır.

Seramik

Seramik şekillendirme boyama çalışması, yapılan çalışmaların konuya uygun halde düzenlenerek albüm haline getirilmesi ( yapım aşamasında fotoğraflandırılır) vb…

Folklor

Kafkas  halk  dansları  temel  duruş  ve  yürüyüş çalışmaları, iki Kafkas dansı öğretimi, gösteri koreografisi hazırlanır.

Anadil Etkinlikleri

Bilmece, tekerleme, parmak oyunu, şiir öğretimleri. Sohbet, beyin fırtınası vb çalışmalar yapılır. Hikaye anlatımında kukla, pazen tahta, kartlar, CD, resim gösterilerek kitap okuma, öykünerek anlatma gibi teknikler kullanılır. Hikaye yarım bırakılarak resimlendir, anlattırma, soru cevap yöntemiyle hikaye tamamlama çalışması yapılır. Yada hikayenin tamamı okunarak dramatize, resimlendirme, özetleme oyun hamurları ile şekillendirme çalışması yapılabilir. Eski gazete ve dergilerden resimler toplanarak yada farklı tekniklerle yapılarak özgün hikaye öykü vb oluşturulabilir. Karakter tahlilleri ve empati kurma çalışması yapılabilir. Amaç anadilini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve alternatif düşünmeyi sağlamaktır.

Resim

Pastel, sulu boya, parmak boya, kalem boyalarla temel resim çizimleri, sınırlı boyama, çeşitli tema çalışmaları, baskılar (ip, patates, ahşap-sunta baskı vb) kazıma teknikleri, sihirli boya çalışması vb, Sulu boya ile renk oluşturma çalışması  vb yapılarak çocukların kendilerine özgü yaratıcı örnekler ortaya çıkarmalarını sağlanmaktadır.

Sanatsal Etkinlikler

Kesme, yırtma, katlama, yapıştırma, yuvarlama vb tekniklerle kağıt çalışmaları, artık materyallerden kolaj  ve boyama çalışmalarıyla özgün sanatsal ürünlerin ortaya çıkması sağlanmaktadır.

Eğitsel Oyun

Eşleme, sıralama, gruplama, birleştirme gibi gelişimlerine destek eğitsel materyallerle oynanır. Oyunlarda yeri ve zamanına göre açık ve kapalı alanlar tercih edilir. Hergün en az iki çeşit oyun oynanır böylece amacına yönelik oyunlarda informal eğitim verilmiş olur. Hem bireysel hem de grup oyunları programda yer almaktadır.

Kavram Çalışmaları

Sayı, renk, şekil kavramlarını tanıma amaçtır. Çalışma yaprakları, ders kitapları, sınıftaki materyaller kullanılır.
Kavram çalışmasının temelinde matematik vardır. Büyük yaş gruplarında çıkarma, toplama işlemleri verilir. Problem çözeme becerilerini destekleyecek matematiksel çalışmalara öncelik verilir.

Yaratıcı Drama

Giriş, oluşum, oyun, olay değerlendirme basamakları kullanılarak drama süreci uygulanır.Doğaçlama esastır. Çocuklarımızın kendilerini farklı yollarla ifade etmelerine yardımcı olacak ve yaratıcılıklarını geliştirecektir.

Fen-Doğa Çalışmaları

Temel fizik kurallarından bir kısmı indirgenerek öğretilir. Drama, deney, gözlem-değerlendirme, kitap inceleme, beyin fırtınası, gezi vb teknikler uygulanır. Büyük yaş grup sınıflarında tam materyal kapsamlı fen köşeleri oluşturulur (öğretmen-öğrenci birlikte hazırlar) yapılan çalışmalar teşhir edilip, proje olarak sunulur. Çocuğun muhakeme, neden-sonuç ilişkisi kurması, araştırmak için kendini güdüleyebilmesi temel amaçtır.

Bale

Temel bale duruş ve yürüyüşleri çalışması yapılır.

Satranç

Satranç, genel zeka, yaratıcılık, muhakeme, hızlı ve doğru kavrama ve şekil-uzay bilgisi üzerinde olumlu etkileri olduğunu saptanmış bir oyundur. Bütün bunların yanı sıra satranç zamanı en iyi şekilde kullanmayı da öğretir. İleride bir satranç oyuncusu olmanın temellerinin atılacağı bu programda temel kavramlar, taş hareketleri, basit oyunlar ve tuzaklar öğretilmektedir.

ˆ Yukarı

Güncel

YEMEK LİSTEMİZ..

27 Nisan 2012 Cuma Günü 4-5-6 Yaşlar için " ATATÜRK ATLETİZM ŞENLİĞİ" Güzelbahçe Şubemizde düzenlenmiştir.

21.04.2012 CUMARTESİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI VE "ÇOCUK BALOSU" NARLIDERE AKM

RESİM SERGİSİ (GÜZELBAHÇE)

RESİM SERGİSİ (BORNOVA)

ATATÜRK' Ü SAYGI İLE ANIYORUZ.

OKULUMUZDA 2011-2012 EĞİTİM YILI 05.09.2011 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLADI. BAŞARILAR DİLERİZ.

2011 YAZ OKULU BAŞLAMIŞTIR.

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR.

YEMEK LİSTEMİZ..

.

YEMEK LİSTEMİZ..

MAVİ KÜRE GÜZELBAHÇE ŞUBESİ (Kayıtlı öğrencileri için "GECE ÇOCUK BAKIMI" yapıyor.)

.

.

.

.

İŞ BAŞVURULARI İÇİN info@mavikureanaokulu.com

OYUN GRUBUMUZ SANAT ETKİNLİĞİNDE

OYUN GRUBU SINIFTA

OYUN GRUPLARINA BAHAR GELDİ

.

OYUN GRUPLARIMIZ ÇOĞALIYOR.

OYUN GRUPLARI BİRLİKTE ÇOK EĞLENİYOR

.

OYUN GRUBU EYLÜL'DE BAŞLADI

YAZ OKULU 2009

OYUN GRUPLARIMIZ BAŞLADI

info@mavikureanaokulu.com

İŞ BAŞVURULARI info@mavikureanaokulu.com

.

 

 

 

Yukarı Aşağı

Etkinlik Takvimi

Ayrıntılar

27-02-2012

KAYAK SERTİFİKASI

Ayrıntılar

02-02-2012

KAR KEYFİ:)

Ayrıntılar

01-02-2012

PATCH PUPPET SHOW

Ayrıntılar

12-01-2012

TV VE RADYO YAPTIK

Ayrıntılar

06-01-2012

KAR PARTİSİ

Ayrıntılar

13-12-2011

OYUN GRUBU

Ayrıntılar

30-11-2011

KINDER

Ayrıntılar

25-11-2011

HUNİ PARTİSİ

Ayrıntılar

16-11-2011

HUNİ MOBİLLER

Ayrıntılar

16-11-2011

HUNİ GÖZLÜKLER

Ayrıntılar

10-11-2011

ATAM İZİNDEYİZ

Ayrıntılar

04-11-2011

İYİ BAYRAMLAR

Ayrıntılar

08-10-2011

"MANDAL PROJESİ"

Ayrıntılar

22-09-2011

PUZZLE GAMES TIME

Ayrıntılar

21-09-2011

OYUN GRUBU

Ayrıntılar

01-08-2011

2011 KAMP GECESİ

Ayrıntılar

20-07-2011

"HAVUZDA YARIŞMA"

Ayrıntılar

27-06-2011

DUVAR RESMİ

Ayrıntılar

21-06-2011

OYUN GRUBU

Ayrıntılar

21-06-2011

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

18-05-2011

OYUN GRUBU

Ayrıntılar

29-04-2011

YUNUSLAR TİYATRODA

Ayrıntılar

23-04-2011

23 NİSAN TÖRENİ

Ayrıntılar

11-04-2011

OYUN GRUBU

Ayrıntılar

03-03-2011

OYUN GRUBU

Ayrıntılar

22-02-2011

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

28-01-2011

OYUN GRUBU

Ayrıntılar

20-01-2011

POSTANE GEZİMİZ

Ayrıntılar

19-01-2011

LEGO SAATİMİZ

Ayrıntılar

17-01-2011

BALE DERSİMİZ

Ayrıntılar

14-01-2011

YUNUSLAR POSTANEDE

Ayrıntılar

28-12-2010

YUNUSLAR TİYATRODA

Ayrıntılar

20-12-2010

BALE SAATİ

Ayrıntılar

17-12-2010

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

17-12-2010

EŞOFMAN PARTİSİ

Ayrıntılar

10-11-2010

SİNEMA SAATİMİZ

Ayrıntılar

02-11-2010

YUNUSLAR BAHÇEDE

Ayrıntılar

28-10-2010

29 EKİM SHOWTIME

Ayrıntılar

04-10-2010

SERAMİK DERSİMİZ

Ayrıntılar

14-09-2010

YUNUSLAR OYUNDA

Ayrıntılar

03-09-2010

KUKLA SAATLERİMİZ

Ayrıntılar

03-09-2010

SHOW TIME

Ayrıntılar

21-07-2010

DUVAR RESMİ

Ayrıntılar

16-07-2010

SU PARTİSİ

Ayrıntılar

30-06-2010

YAZ PARTİSİ

Ayrıntılar

29-06-2010

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

18-06-2010

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

24-05-2010

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

26-03-2010

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

22-03-2010

RESİM YARIŞMASI

Ayrıntılar

19-03-2010

LET'S GO TO PICNIC

Ayrıntılar

18-02-2010

YUNUSLAR ORKESTRASI

Ayrıntılar

08-01-2010

"BALONCU PALYAÇO"

Ayrıntılar

04-12-2009

"IT'S RAINING"

Ayrıntılar

03-12-2009

MANAV KÖŞESİ

Ayrıntılar

03-12-2009

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

16-11-2009

"MANSTER MURAL"

Ayrıntılar

13-11-2009

PATCH PUPPET

Ayrıntılar

20-08-2009

MEYVE PARTİSİ

Ayrıntılar

29-05-2009

YAKAN TOP OYNUYORUZ

Ayrıntılar

10-04-2009

MOZAİK HALI YAPTIK

Ayrıntılar

26-11-2008

RENKLER KÖŞEMİZ

Ayrıntılar

18-11-2008

MASKE PARTİMİZ

Ayrıntılar

05-09-2008

CİVCİVLER

Ayrıntılar

22-08-2008

ŞAPKA PARTİSİ

Ayrıntılar

20-08-2008

PATATES ADAMLARIMIZ

Ayrıntılar

19-08-2008

YAZ OKULU HATIRASI

Ayrıntılar

14-08-2008

BALON PARTİSİ

Ayrıntılar

25-07-2008

KAMP GECESİ

Ayrıntılar

23-07-2008

ÇORAPTAN ATLAR

Ayrıntılar

21-06-2008

2008 YIL SONU

Ayrıntılar

16-06-2008

RENKLERLE YARIŞ

Ayrıntılar

02-06-2008

MESLEKLER TANITILDI

Ayrıntılar

02-06-2008

YAZ OKULU

Ayrıntılar

26-05-2008

YILIN FOTOĞRAFI

Ayrıntılar

30-04-2008

VELİ KATILIMI

Ayrıntılar

05-03-2008

2. ÇİÇEK EKİMİ

Ayrıntılar

28-02-2008

ÇİÇEK EKİMİ

Ayrıntılar

25-01-2008

Aile Katılımı

Ayrıntılar

16-01-2008

AİLE ZİYARETİ

Ayrıntılar

07-12-2007

4.AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

12-11-2007

AİLE KATILIMI 3

Ayrıntılar

05-11-2007

PLAY GRUP

Ayrıntılar

25-10-2007

AİLE KATILIMI

Ayrıntılar

19-10-2007

AİLE KATILIMI 2

Ayrıntılar

14-09-2007

Aile katılımı

Bornova Şubemizin ResimleriGüzelbahçe Şubemizin Resimleri
Play Grup
Copyright © 2007 - Maviküre Anaokulu
Egeweb Bilişim ve İnternet Hizmetleri